1. Bendrosios nuostatos

1.1 Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie „Pažymėję Jūs sutinkate su Sąlygomis ir taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Vilterus.lt (Pardavėjo) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Vilterus.lt susijusios sąlygos.

1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3 Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas ir pan.) registruojantis ir perkant Vilterus.lt saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Taisyklių priedu “Privatumo politika“.

1.3.1 Pirkėjas privalo susipažinti su Vilterus.lt patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų panaudojimo būdais Pirkėjas išreiškia pačioje Privatumo politikoje joje numatyta tvarka.

1.4 Pirkėjas gali užsisakyti prekes Vilterus.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

1.4.1 internetu, užsiregistruodamas, sukurdamas Paskyrą Vilterus.lt arba nesiregistruodamas Vilterus.lt;

1.5 Sutartis tarp Pirkėjo ir Vilterus.lt laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, patvirtina susipažinęs su galiojančiomis Taisyklėmis, patvirtina mokėjimą.

1.6 Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra registruojamas ir saugomas Vilterus.lt duomenų bazėje.

1.7 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

2. Pirkėjo teisės, pareigos ir atsakomybė

2.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir privalo sumokėti už jas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Vilterus.lt.

2.3 Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių prekių keitimo ir grąžinimo taisyklių nustatyta tvarka.

2.4 Pirkėjas Vilterus.lt registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

2.5 Vilterus.lt įrašinėja Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) slapukus (angl. „cookies”) norėdamas teikti visavertes paslaugas svetainėje. Įrašyta informacija naudojama atpažinti Pirkėją, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkti Vilterus.lt lankomumo statistiką. Pirkėjas bet kada gali peržiūrėti, kokie slapukai įrašomi ir gali ištrinti įrašytus slapukus.

2.6 Pirkėjas, naudodamasis Vilterus.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Vilterus.lt bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3. Pardavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė

3.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti Vilterus.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Vilterus.lt turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Vilterus.lt arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

3.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, per 24 val. nesumoka už prekes.

3.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

3.5 Vilterus.lt savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas ir vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, be atskiro įspėjimo.

3.6 Vilterus.lt įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų Vilterus.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Vilterus.lt teikiamomis paslaugomis.

3.7 Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą LR Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

3.8 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Vilterus.lt registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose nustatytus atvejus.

3.9 Vilterus.lt negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti kitą prekę ar grąžinti pirkėjui pinigus, jei buvo apmokėta.

4. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

4.1 Prekių kainos, nurodytos Vilterus.lt prekių kataloge yra su PVM ir Euro valiuta kurios ženklas „€”, galioja tik perkant šias prekes Vilterus.lt.

4.2 Pristatymo mokestis neįskaičiuotos ir nurodomas atskirai formuojant užsakymą.

4.3 Pristatymo kaina Pirkėjui yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.

4.4 Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti šiais būdais:

4.4.1 Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui bei MakeCommerce.lt mokėjimų platformai, kadangi visos piniginės operacijos vyksta MakeCommerce.lt mokėjimų platformoje ir banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

4.4.2 išankstiniu bankiniu pavedimu. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

4.4.3 grynaisiais pinigais, atsiėmimo metu.

4.5 Atsiskaitydamas 4.4.1. ir 4.4.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Minėtaisiais atvejais po apmokėjimo už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

5. Prekių pristatymas

5.1 Prekės pristatomos per Vilterus.lt partnerius: „Itella LLC“, „Omniva“, „LP EXPRESS“ arba UAB „DPD Lietuva“

5.2 Užsakymams, nesiekiantiems 200 EUR be PVM sumos, taikomas pristatymo mokestis:

5.2.1 pristatymas į „Itella LLC“, „Omniva“, „LP EXPRESS“ arba UAB „DPD Pickup“ 3.00€, nemokamas pristatymas jei prekių krepšelio suma didesnė nei 200.00 €.

5.2.2 pristatymas kurjerių tarnyba 3.50 €., nemokamas pristatymas jei prekių krepšelio suma didesnė nei 200.00 €.

5.3 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą.

5.4 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Vilterus.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

5.5 Prekės, esančios sandėlyje, Pirkėjui pristatomos po apmokėjimo per 2-4 darbo dienas po apmokėjimo. Vilterus.lt įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai yra preliminarūs. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Vilterus.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Vilterus.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.

5.6 Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Vilterus.lt nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Vilterus.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

5.7 Visais atvejais Vilterus.lt atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo arba dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir/arba nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

5.8 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Vilterus.lt įgaliotu atstovu (kurjerių tarnybos darbuotoju) patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant kurjeriui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą, esant galimybei, pažeistą siuntą nufotografuoti. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Vilterus.lt yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

5.9 Jei prekių nepavyksta įteikti Pirkėjui ir jis buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, kurjerių tarnyba susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjui vis tiek nepavyksta prekių įteikti, tokios prekės grąžinamos Vilterus.lt ir laikomos 48 val.

6. Prekių kokybės garantija, tinkamumo naudoti terminas ir prekių grąžinimas ir keitimas

6.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Baaliomanija.lt “Prekių keitimo ir grąžinimo taisyklėmis” ir Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

6.2 Kiekvienos Baliomanijos.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

6.3 Vilterus.lt neatsako už tai, kad Vilterus.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

6.4 Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

7.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

7.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

7.4 Jei Pirkėjas nesutinka su Vilterus.lt parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą dėl Vilterus.lt įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

7.5 Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 524/2013 Ginčai, kurie susiję su Europos Sąjungoje įprastai gyvenančio vartotojo ir Europos Sąjungoje įsisteigusio komercinės veiklos subjekto elektroninio pirkimo-pardavimo arba paslaugų sutartyse nustatytais sutartiniais įsipareigojimais, gali būti pareikšti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą. EGS platforma prieinama adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.